Vassbygg AS bistår dameiere med VTA – tjenester og har i dag ansvaret for ca 50 dammer i Sør-Norge for forskjellige kunder. Vi har også lang erfaring med prosjektering og prosjektledelse av småkraftverk og damanlegg.