Referanseprosjekter

VTA- og konsulenttjenester
Vassbygg har siden 2012 bistått med VTA, stedfortredende VTA og konsulenttjenester vedrørende oppgradering og nedleggelse av dameiers 20 damanlegg i konsekvensklasse 0 – 4. Et vassdragsanlegg ble nedlagt i 2018. Tilsyn og beredskap utføres i samarbeid med NRV IKS. 

Kunde: Nedre Romerike Vannverk AS

 

VTA tjenester

Vassbygg bistår Løvenskioldkonsernet med VTA, stedfortredende VTA og konsulenttjenester vedrørende tilsyn og klassifisering av eiers vassdragsanlegg i Nordmarka.

Kunde: Løvenskiold med tilhørende selskap 

 

VTA tjenester

Vassbygg bistår svenske Fortum AB med VTA, stedfortredende VTA og konsulenttjenester vedrørende tilsyn og utredning av videre planer for dameiers vassdragsanlegg i Røgdenvassdraget i Grue og Åsnes kommune. Dammene har reguleringskonsesjon og ligger på både norsk og svensk side, som medfører at endring av konsesjoner er en større og langsiktig prosess. Her jobber Vassbygg tett med Norconsult som bistår med ekspertise på dammer, konsesjonssaker og miljøutredning. 

Kunde: Fortum AB


Kongsvinger Kraftverk
Vassbygg bistod med prosjektledelse av elektromekanisk leveransekontrakt. Leveransen bestod av turbin, generator samt hjelpeutstyr. Kaplanaggregatet av Bulbtype skal yte 22 MW.
Kunde: Andritz Hydro AS


Sjåstad kraftverk 
Tilstandsvurdering av nedlagt anlegg, prosjektering av istandsettelse samt utarbeidelse av konsesjonssøknad. 
Kunde: Hydropool Gruppen AS


Nengo Bridge HPP, Uganda
Prosjektering av buedam, 1 km kanal, stasjon i dagen, 7 MW installasjon. 
Kunde: Jacobsen Elektro AS


La Miel, Columbia
Vassbygg AS bistod med konsulentbistand i "Close out"-fasen for leveranse av 3x125MW aggregater til La Miel-prosjektet i Columbia. 
Kunde: GE Hydro


Sildvik Kraftverk
Vassbygg AS bistod med prosjektledelse i forbindelse med oppgradering av Peltonturbin, 72 MW. 
Kunde: Rainpower AS


NamSim, Laos
Vassbygg AS bistod med prosjektledelse av NamSim, et 8MW vannkraftverk nordøst i Laos. Anlegget består av betongdam, 1100m tunnel, 500m nedgravd rørgate og stasjon i dagen med to horisontale Francis-aggregat. I tillegg ble det bygget en 22-kV linje. 
Kunde: Norpower AS


Nathpa Jakhra, India
Vassbygg AS bistod med konsulentbistand i "Close out"-fasen for Nathpa Jakhra prosjektet i India, 6x250 MW Francis turbiner, ventiler, luker og kraner. 
Kunde: GE HydroRevurderinger i Falkum vassdraget 
Vassbygg AS utførte revurderinger av 7 betong- og murdammer i Falkum vassdraget i Telemark. 
Kunde: Løvenskiold-Fossum


Fosstveit kraftverk 1,9 MW, 8 GWh, 30 millioner kr
Forprosjekt, prosjektledelse, byggeledelse


Engeset Kraftverk, 5 MW, 19 GWh, 45 millioner kr
Forprosjekt, prosjektledelse, byggeledelse


Nørståe Kraftverk, 1,6 MW, 4,6 GWh, 12 milloner kr
Forprosjekt, prosjektering, prosjektledelse, byggeledelse


Kjørstadelva kraftverk
Forprosjekt
Kunde: Kongsberg Energi Eiendom


Nipo Kraftverk
Verdivurdering av kraftverk Nipo
Kunde: Kraftpartner AS


Hydropool AS
Diverse forprosjekter av småkraftverk


Siljanvassdraget
Kartlegging av småkraftverkpotensiale
Kunde: Fritzøe skoger


Stølevassdraget
Kartlegging av småkraftverkpotensialet
Kunde: Kong Energi Eiendom


Utvidelse av Kvernrud kraftverk
Forstudie
Kunde: Kongsberg Energi Eiendom


Liveltskaret kraftverk
Skrivebordstudie
Kunde: Walle


Fikjestøl kraftverk
Verdivurdering
Kunde: advokat Skjelbreid


Skibotn kraftverk
Skrivebordstudie
Kunde: Statskog


Paraselva
Skrivebordstudie
Statskog